aan welke organisaties kan ik

Doneren

Hier vind je kleinere goede doelen in het binnen- en buitenland die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van donaties. Je vind hier geen winkels of producten, ook niet als deze wel een sociaal- of maatschappelijk karakter hebben. 

SOS kinderdorp

Het doel van SOS kinderdorpen is om kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen, toch een veilige omgeving te bieden (www.soskinderdorpen.nl). Dit doen zij onder anderen door het opzetten en steunen van kleine 'dorpen'  waarin gezinshuizen worden gebouwd. In deze gezinshuizen krijgen kinderen de kans om in een gezinsstructuur op te groeien en onderwijs te volgen. Bijzonder is dat de stichting de mogelijkheid biedt om een kind te sponsoren tot het achttien jaar oud is (www.soskinderdorpen.nl). Over dit kind ontvang je dan jaarlijks een persoonlijke update met informatie over de ontwikkeling van het kind en een foto. Ook krijg je de mogelijkheid het kind post te sturen of zelfs te bezoeken.
N.b. in mei 2021 heeft SOS kinderdorpen gedeeld dat zij een externe partij onderzoek hebben laten doen naar de veiligheid van kinderen in SOS Kinderdorpen naar aanleiding van signalen van seksueel misbruik van kinderen in de dorpen (nos.nl)

Jarige Job

Jarig zijn als kind... Iedereen herinnert het zich. De meeste van ons vanwege de fantastische cadeautjes, de slingers en het uitdelen aan de meesters en juffen op school. Maar er zijn ook kinderen die zich hun verjaardag vooral herinneren omdat ze er tegenop zien. Ze weten dat er geen geld is voor een traktatie, cadeautje of versiering. En dat gaat in Nederland niet om een enkeling.. In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Onder kinderen uit eenoudergezinnen of gezinnen met een migratieachtergrond is dit zelfs nog meer (nji.nl). Om te zorgen dat deze kinderen hun verjaardag (gewoon) kunnen vieren, is er Stichting Jarige Job. Stichting Jarige Job stelt voor deze kinderen een box samen waarin alles zit dat nodig is voor een geslaagde verjaardag. Van cadeautjes, tot snacks voor de visite en chocolaatjes voor de leerkrachten.
Leuk voor jou als donateur is dat je niet alleen een kaal bedrag kan overmaken, maar dat je ook kunt kiezen om iets specifieks te schenken. Dit zoek je uit in de webshop van Jarige Job (webshop). Ook een leuk idee om deze webshop te delen met de jouw eigen verjaarsvisite. 

Noi Si Voi

Stel je het platteland van RoemeniĆ« voor, waar een Nederlandse vrouw vlak na de val van het communistisch regime een zorgboerderij is begonnen voor ex-tehuisjongeren met een verstandelijke beperkingen. De jongeren (inmiddels volwassenen) bestieren onder begeleiding een geitenboerderij en wonen in een aanleunwoning of pleeggezin in de buurt.  
Meer weten? https://noisivoi.nl/